Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro


Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

activitĂŢi

Activitatea 1: Pregatirea si lansarea proiectului

Activitatea 2: Managementul proiectului

Activitatea 3: Publicitate si informare

Activitatea 4: Organizarea procedurilor de achizitie publica

Activitatea 5: Implementarea sistemului

Activitatea 6: Programarea si dezvoltarea digitala a suportului de curs 

Activitatea 7: Instruire

Activitatea 8: Auditul proiectului

Activitatea 9: Finalizarea implementarii proiectului


 

Activitatea 1: Pregatirea si lansarea proiectului – aceasta activitate consta in desfasurarea tuturor etapelor logice necesare inainte de demararea proiectului: semnarea contractului de finantare, stabilirea metodologiei de lucru si alocarea sarcinilor echipei de proiect, precum si alocarea resurselor in functie de activitati.
Activitatea 2: Managementul proiectuluiaceasta activitate va consta in monitorizarea si controlul implementarii proiectului in vederea respectarii termenelor stabilite, in optimizarea activitatilor si in  asigurarea managementului tehnic si financiar. De asemenea, in cadrul acestei etape se vor elabora rapoartele de progres, rapoartele tehnice si financiare si documentatia necesara dosarului de rambursare.
Activitatea 3: Publicitate si informare –  activitatea va asigura conformitatea cu regulamentele comunitare de asigurare a vizibilitatii contributiei comunitare la proiect. Se vor efectua urmatoarele activitati: publicarea comunicatului de presa privind inceperea proiectului, editarea de pliante, brosuri si autocolante, organizarea a doua evenimente publice ce vor marca demararea si incheierea proiectului si publicarea intr-un cotidian local a unui anunt de presa referitor la proiect.
Activitatea 4: Organizarea procedurilor de achizitie publica - aceasta activitate are ca scop desfasurarea procedurilor de achzitie publica conform OUG 34 / 2006 cu completarile si modificarile ulterioare. Rezultatul activitatii este atribuirea contractelor de produse si servicii furnizorilor, conform cu specificatiile caietului de sarcini, a fisei de date a achizitiei si in concordanta cu legislatia in vigoare. Atingerea rezultatului se va face prin subactivitatile propuse: (a) Pregatirea caietelor de sarcini si a documentatiilor de achizitie;  (b) Publicarea anunturilor de participare si clarificari; (c) Evaluarea ofertelor; (d) Anuntarea castigatorilor; (e) Semnarea contractelor.
Activitatea 5: Implementarea sistemului In cadrul acestei activitati furnizorul va realiza instalarea sistemului informatic conform planificarii proiectului. Subactivitatile principale prevazute a se realiza au ca scop implementarea si punere in functiune a sistemului informatic integrat sunt: a) Analiza si design arhitectura – vor fi definite procese pentru noul sistem, vor fi analizate procesele existente si se va proiecta noua arhitectura tehnica; b) Livrare HW – In cadrul acestei subactivitati se va realiza livrarea, receptia si verificarea conformitatii echipamentelor hardware furnizate conform clauzelor din contractele de achizitii incheiate anterior; c) Livrare solutii software – pe durata desfasurarii acestei subactivitati se va realiza livrarea solutiilor software stabilite, conform contractelor de achizitie incheiate. d)  Instalarea Hardware – se va realizarea  instalarea echipamentelor hardware livrate anterior; e) Instalarea si configurare solutii software – in cadrul acestei subactivitati se vor instala solutiile software livrate anterior precum si efectuarea operatiunilor de configurare a acestora; f) Testarea - se vor definitiva scenarii de testare si realizarea testarii propriu-zise. La finalul activitatii de testare se va elabora un raport de testare. g) Acceptarea partiala – pe baza raportului de testare  se va realiza acceptanta partiala.
Activitatea 6: Programarea si dezvoltarea digitala a suportului de curs  - aceasta activitate va consta din dezvoltarea de continut educational digital ce va sta la baza functionarii acestui sitem te tip e-learning.
Activitatea 7: Instruire - activitatea are ca rezultat transferul de cunostinte catre adminsitratorii sistemului si catre persoanele din cadrul institutiilor publice care participa la sistem. Se vor crea manuale cu ajutorul carora cetatenii vor putea deprinde utilizarea sistemului. Subactivitatile propuse: (a) realizarea materialelor si programa de curs; (b) cursuri administrare  si (c) cursuri utilzare.
Activitatea 8: Auditul proiectului activitatea va urmari verificarea respectarii legislatiei privind achizitiile publice efectuate in cadrul contractului, precum si verificarea respectarii tuturor cerintelor in ceea ce priveste implementarea proiectului. Beneficiarul va pune la dispozitia echipei de audit, toate documentele solicitate si va permite acces la locurile si spatiile unde se implementeaza proiectul, inclusiv acces la fisierele informatice privind gestiunea tehnica si financiara a proiectului. Se va desfasura si activitatea de audit financiar si cea de audit al securitatii retelei si aplicatiei informatice.
Activitatea 9: Finalizarea impelementarii proiectului - aceasta activitate reprezinta de asemenea un milestone al proiectului, marcand finalizarea tuturor activitatilor proiectului. Activitatea se concretizeaza si are ca rezultat elaborarea si acceptarea unui raport final al proiectului