Programul Operațional Sectorial "Creșterea competitivității Economice"
-co-finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională
"Investiții pentru viitorul dumneavoastră"

Inițierea proiectului "Sistem electronic aplicativ integrat de educație al Universității Babeș-Bolyai"

 

 

Universitatea Babeș-Bolyai, cu sediul în str. M. Kogalniceanu Nr. 1 Cluj-Napoca, 400084, derulează, începand cu 31-08-2009, proiectul "SISTEM ELECTRONIC APLICATIV INTEGRAT DE EDUCATIE AL UNIVERSITATII BABES-BOLYAI", co-finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Programul operațional sectorial Creșterea Competitivității Economice, în baza contractului de finanțare (124/323/31.08.2009 proiect nr. 2464, cod SMIS 4424) încheiat cu Universitatea Babeș-Bolyai. Valoarea totală a proiectului este 6410081,90 Ron, valoarea totală eligibilă 5498600 Ron iar valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR 4398198,17 Ron. Proiectul se implementează în localitatea Cluj-Napoca pe o durată de 24 luni.
Obiectivul proiectului este dezvoltarea unui portal eLearning care să asigure pe de o parte un grad ridicat de cooperare educațională prin instrumente IT cu instituții academice din Romania și din întreaga lume și, pe de alta parte să faciliteze accesul la informație și suport tehnologic de ultima oră în vederea eficientizării procesului de educație și informare a studenților UBB.
Detalii suplimentare puteți obține de la:
Nume persoană contact: conf dr Alina Andreica
Funcție: director proiect
Tel: 0264-405366, 0264-405353;
fax: 0264-590251,
e-mail: alina@staff.ubbcluj.ro
website:http://granturi.ubbcluj.ro/ubb-online